tangokalender.nl

de overzichtelijke agenda
voor salons en tangovakanties

Craayenhof Tivoli

Het doorgeven van informatie over salons, tangovakanties en -festivals

Als organisator krijg je van mij inlogcodes voor de pagina wijzig gegevens, waarop je zelf de meeste wijzigingen op individuele ingeplande salons kunnen aanbrengen, zoals naam, tijd, prijs, url en de bijzonderheden. Ook kan je een salon zelf annuleren. En je kunt een salon kopiëren naar een nieuwe datum. Ondervind je moeilijkheden bij het zelf wijzigen van je gegevens, dan kun je bellen met 0627400408. Wijzigingen die je niet zelf kunt doorvoeren, kun je doorgeven via info@tangokalender.nl.

Ik zorg zo veel mogelijk voor eenheid van stijl en presenteer evenementen op de manier die ik goed en nuttig acht.

English At the bottom of this page you find how to submit information on a tango vacation or festival in English.

Geef informatie door over een nieuwe eenmalige of terugkerende salon

Let op: Heb je al eerder een salon op hetzelfde adres gegeven, dan kun je op de pagina wijzig gegevens de salon zelf kopiëren naar de nieuwe datum.

 • naam *
 • website/-pagina (incl. http:// of https://)
 • contactpersoon en mailadres, indien anders dan afzender
 • naam van de locatie
 • volledig adres van de locatie *
 • exacte beschrijving wanneer de salon plaats vindt * (bijv 2e zondag of YYYYMMDD)
 • begintijd - eindtijd (HH.MM - HH.MM) *
 • entreeprijs (E XX,-) *
 • bijzonderheden incl. DJ (max 2*40 tekens)

Geef een structurele wijziging door voor een terugkerende salon

Geef behalve de naam alleen informatie die gewijzigd is.

 • naam *
 • gewijzigde naam
 • website/-pagina (incl. http:// of https://)
 • contactpersoon en mailadres
 • naam van de locatie
 • volledig adres van de locatie
 • exacte beschrijving wanneer de salon plaats vindt (bijv 2e zondag of YYYYMMDD)
 • begintijd - eindtijd (HH.MM - HH.MM)
 • entreeprijs (E XX,-)
 • bijzonderheden incl. DJ (max 2*40 tekens)

Corrigeer informatie over een eenmalige salon

Het meeste kan je zelf via wijzig gegevens. Dat geldt niet voor de datum en de locatie. Geef behalve de naam en datum alleen informatie die gewijzigd is.

 • naam *
 • datum (YYYYMMDD) *
 • gewijzigde datum (YYYYMMDD)
 • gewijzigde naam van de locatie
 • gewijzigd volledig adres van de locatie

Geef informatie door over een nieuwe tangovakantie of -festival

Zie evt. de pagina tangovakanties voor de informatie die weergegeven wordt.

 • naam *
 • startdatum (YYYYMMDD) *
 • aantal dagen incl. aankomst en vertrek *
 • website/-pagina (incl. http:// of https://) *
 • land *
 • plaats *
 • contactpersoon en mailadres, indien anders dan afzender
 • docenten
 • (vanaf)prijs (v.a. E XXX)
 • niveau
 • maximum aantal deelnemers
 • bijzonderheden (een korte neutrale tekst)

Corrigeer informatie over een tangovakantie of -festival

Geef behalve de naam en de startdatum alleen informatie die gewijzigd is.

 • naam *
 • gewijzigde naam
 • startdatum (YYYYMMDD) *
 • gaat wel/niet door
 • aantal dagen incl. aankomst en vertrek
 • website/-pagina (incl. http:// of https://)
 • land
 • plaats
 • contactpersoon en mailadres
 • docenten
 • (vanaf)prijs (v.a. E XXX)
 • niveau
 • maximum aantal deelnemers
 • bijzonderheden (een korte neutrale tekst)

English To submit information on tango vacantions

Send a mail to info@tangokalender.nl with the relevant information. Fields marked with * are mandatory.

Submit a new tango vacation or festival

If needed see the page tangovakanties for the information shown.

 • name *
 • start date (YYYYMMDD) *
 • number of days incl. arrival and departure *
 • website/-pagina (incl. http:// of https://) *
 • country *
 • town *
 • contact and mailaddress, if other than sender
 • teachers
 • price (from) (v.a. E XXX)
 • level
 • maximum number of participants
 • comments (a short objective text)

Correct information on a tango vacation or festival already listed

Apart form name and start date only provide information that has changed.

 • name *
 • new name
 • start date (YYYYMMDD) *
 • cancelled / not cancelled
 • number of days incl. arrival and departure
 • website/-pagina (incl. http:// of https://)
 • country
 • town
 • contact and mailaddress
 • teachers
 • price (from) (v.a. E XXX)
 • level
 • maximum number of participants
 • comments (a short objective text)