tangokalender.nl

de overzichtelijke agenda
voor salons en tangovakanties

Hieronder het overzicht van je evenementen op tangokalender, gekoppeld aan het emailadres: onbekende contact

Via de links in onderstaande tabel kun je de meeste wijzigingen in individuele geplande salons zelf aanbrengen. Heb je een structurele wijziging voor een terugkerende salon, bijvoorbeeld een prijsverhoging, geef die dan door via info@tangokalender.nl. Ook alle andere wijzigingen die je zelf niet kan aanbrengen, geef je op die wijze door, bijvoorbeeld het toevoegen van nieuwe evenementen of het wijzigen van een locatie. Zie eventueel de pagina geef informatie door.

Voor het gebruik van deze pagina is JavaScript vereist. Dit staat bijna altijd aan. Je kunt hier checken of dat voor jouw browser zo is: enable-javascript.com/nl/. Op je mobiel werkt deze pagina niet geweldig. Ondervind je moeilijkheden bij het zelf wijzigen van je gegevens, dan kun je bellen met 0627400408.

salons     toon historie

Er zijn geen salons bekend in de komende periode.

 

vakanties en festivals

 

 

over tangokalender.nl | geef informatie door