tangokalender.nl

de overzichtelijke agenda
voor salons en tangovakanties

Tango Argentino Amsterdam; deep linked 2018
Taboe Camp winter 2018

Tangokalender.nl is in 2011 ontstaan vanuit de behoefte in één oogopslag te kunnen zien waar er op een bepaalde dag gedanst kan worden. Uit deze wens ontstond een idee, een 'proof of principle' en uiteindelijk deze site.

Met 3000 bezoekers per week is duidelijk dat deze tangokalender in een behoefte van veel dansers voorziet.

Gegevens

Maandelijks mail ik organisatoren van tangosalons een overzicht van hun evenementen op de site. Ik nodig ze uit alles goed te controleren en correcties en aanvullingen ofwel zelf door te voeren of aan mij door te geven. Het is altijd verstandig gegevens nog eens te checken op de site van de salon zelf.

Organisatoren kunnen op de site inloggen en zo zelf de meeste wijzigingen op individuele ingeplande salons aanbrengen, zoals naam, tijd, prijs, url en de bijzonderheden. Ook kan een salon door de organisator zelf geannuleerd worden.

Overige wijzigingen, bijvoorbeeld nieuwe salons, kunnen worden doorgeven via mail aan info@tangokalender.nl. Houd rekening met een verwerkingstijd van enige dagen.

Standaard-mailings met aktiviteiten of aankondigingen op Facebook spit ik niet door op verschillen met de agenda. Deze worden dus niet verwerkt. Zie ook de pagina geef informatie door.

Meer kalenders

Recent is er een grote slag gemaakt met de software, met als resultaat dat ik nu heel snel, volgens het software as a service principe, een website kan inrichten voor een ander soort evenementen, bijvoorbeeld voor salsa, of voor tango in een ander land.

Vanaf april 2016 is de eerste ‘zustersite’ online: blotevoetendans.nu de overzichtelijke agenda voor blotevoetendansers!

Heb je interesse in het opzetten van een kalender? Heb je zin om zorgvuldig data te verzamelen en bij te houden, om contact te onderhouden met alle organisatoren in het veld en om er wat aan te verdienen door de verkoop van advertenties? Neem dan contact op. Wie weet heb je binnenkort je eigen ‘tangokalender’.

Feedback

Feedback op functionaliteit van de site, op de data, gebruiksgemak, lay out, communicatie, advertentiemodel etc, wordt als steeds zeer op prijs gesteld.

Banner plaatsen

Dat kan. Er zijn verschillende opties, waaronder de mogelijkheid je banners te richten op dansers in een bepaalde regio. Voor meer informatie stuur een mail of zie de pagina adverteren.

 
Paul van Oordt /  info@tangokalender.nl /  Facebook /  LinkedIn /  www.vanoordt.nl.